Ocenenia

V hodnotení IFLR1000 pre rok 2019 získalo HKV ocenenie v kategóriách Bankovníctvo a financie, Projektový development a M&A.

(IFLR1000 2019, Slovensko)


“Sme nanajvýš spokojní s prácou Hamala Kluch Víglaský. Ich odbornosť je veľmi široká, čo im umožňuje poskytovať poradenstvo v rôznych oblastiach problematiky dodávateľských zmlúv. Ďalšou danosťou je, že pracujú veľmi rýchlo,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval v oblasti projektového developmentu.

(IFLR1000 2019, Slovensko)


„Vždy som spokojný s kvalitou a načasovaním ich práce a mám rád spoluprácu s tímom pre bankovníctvo a financie. A okrem toho, že sú profesionáli, sú aj veľmi príjemní ľudia,“ hovorí klient z bankového sektora.

(IFLR1000 2019, Slovensko)


V súťaži Právnická firma roka 2018 získalo HKV ocenenie Víťaz kategórie fúzie a akvizície.

(Právnická firma roka 2018, Slovensko)


HKV sa stala “veľmi odporúčanou” a “odporúčanou” advokátskou kanceláriou pre oblasti právo obchodných spoločností, developerské projekty a nehnuteľnosti, bankovníctvo a financie, hospodárska súťaž a reštrukturalizácia a insolvencia.

(Právnická firma roka 2018, Slovensko)


„Kancelária kladie dôraz na poskytovanie praktických právnych riešení. Jej právnici sú dokonale zorientovaní v oblasti nášho biznisu a spolu s ich kreativitou a právnymi vedomosťami, ktorými disponujú,  pre nás predstavujú cennú oporu pri riešení obchodných záležitostí či situácií.“

(Chambers Europe 2018, Slovensko)


V rankingu Legal 500 pre rok 2018 bolo HKV zaradené do piatich z hodnotených oblastí: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energetika a oblasť stavebníctva.

(Legal 500 2018, Slovakia)


V hodnotení IFLR1000 pre rok 2018 získalo HKV ocenenie v kategóriách bankovníctvo a financie, M&A a právo nehnuteľností.

(IFLR1000 2018, Slovakia)


HKV v rámci súťaže Právnická firma roka 2017 získalo ocenenie „veľmi odporúčaná“ právnická firma v siedmich kategóriách, a to v kategóriách právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, pracovné právo a verejné obstarávanie.

(Právnická firma roka 2017, Slovensko)


V rankingu Legal 500 pre rok 2017 sa HKV umiestnilo v piatich hodnotených kategóriách: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energia a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

(Legal 500 2017, Slovensko)


„Disponujú výbornými znalosťami zo všetkých oblastí, reagujú pohotovo a včas a odviedli veľmi dobrú prácu,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval na projekte z oblasti financií.

(IFLR 1000 2017, Slovensko)


„Prístup, s akým sme sa stretli, bol proaktívny, praktický a zameraný na záujem klienta,” hovorí klient z oblasti energetického priemyslu.

(IFLR 1000 2017, Slovensko)


V hodnotení IFLR1000 pre rok 2017 získalo HKV ocenenie v kategóriách energetika a infraštruktúra a financie a právo obchodných spoločností.

(IFLR 1000 2017, Slovensko)


Martin Kluch robí na klientov dojem svojím obchodne orientovaným prístupom. Je označovaný za „technicky veľmi dobrého, pragmatického a príjemného. Jeho odpovede boli vždy jasné. Poskytuje podnikateľsky orientované poradenstvo.”

(Chambers Europe 2017, Slovensko)


Romana Hamalu, známeho ako profesionála, ktorý „vie obchod uskutočniť“, oceňujú klienti týmito slovami: „Dokáže predvídať budúce problémy a vyhýbať sa im alebo na ne pohotovo ponúknuť riešenia.”

(Chambers Europe 2017, Slovensko)


Peter Víglaský je klientmi uznávaný a vyzdvihovaný pre jeho „excelentný prehľad o medzinárodnom prostredí“.

(Chambers Europe 2017, Slovensko)


HKV sa v hodnotení Chambers Europe 2017 umiestnilo v kategóriách bankovníctvo a financie; právo obchodných spoločností/M&A; pracovné právo; energetika; nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/konkurz.

(Chambers Europe 2017, Slovensko)


HKV bolo v rámci súťaže Právnická firma roka 2016 ocenené ako „veľmi odporúčaná” and „odporúčaná” právnická firma v kategóriách fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, reštrukturalizácia a konkurz a developerské projekty a nehnuteľnosti.

(Právnická firma roka 2016, Slovensko)


V rankingu Legal 500 pre rok 2016 bolo HKV zaradené do troch z hodnotených oblastí: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy, obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

(Legal 500 2016, Slovensko)


„Títo právnici reagujú na potreby klienta, čo nám, klientom, pomáha prepracovať sa cez zložité právne situácie. Iniciatívne sa snažia predvídať problémy a eliminovať možný risk.”

(Chambers Europe 2016, Slovensko)


„Tím HKV je zapálený, podnikateľsky orientovaný, pragmatický, so záujmom porozumieť spôsobu, akým pracujeme.”

(Chambers Europe 2016, Slovensko)


Martin Kluch má rozsiahle skúsenosti s právom obchodných spoločností a MA transakciami, ako aj pozoruhodné odborné znalosti z oblasti priamych zahraničných investícií a multijurisdikčných záležitostí.

(Chambers Europe 2016, Slovensko)


Roman Hamala je známy v slovenskej korporátnej sfére a uznávaný pre jeho skúsenosti na trhu.

(Chambers Europe 2016, Slovensko)


Peter Víglaský je naďalej jedným z popredných finančných právnikov na Slovensku, s vynikajúcou reputáciou v oblasti nehnuteľností a financovania projektov, derivátov a záležitostí súkromného kapitálu.

(Chambers Europe 2016, Slovensko)


HKV získalo ocenenie Chambers Europe 2016 v kategóriách bankovníctvo a financie, právo obchodných spoločností/M&A, pracovné právo, energetika a nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/konkurz.

(Chambers Europe 2016, Slovensko)


„Špičková advokátska kancelária v oblasti bankovníctva a práva obchodných spoločností na Slovensku.“

(Chambers Global, 2014)


„Tím je proaktívny, predvída problémy a dodržiava termíny.”

(Chambers Global, 2014)


„Uznávaná prax v oblasti financovania odvetvia energetiky.“

(Chambers Global, 2014)


„Stály, flexibilný a skúsený tím. Právnici sú pri rokovaniach dôslední a vytrvalí a sú schopní vyriešiť záležitosti v krátkom čase.”

(Chambers Europe, 2013)


„Ak máte dôležitú transakciu, ktorú je potrebné uskutočniť, a najmä ktorú je potrebné uskutočniť správne, nenájdete lepšieho odborníka ako je Roman Hamala. Je veľmi dobrý po odbornej stránke, ale je taktiež veľmi praktický a má bohaté skúsenosti s vedením vyjednávania.”

(Chambers Global, 2013)


“Peter Viglasky je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Jeho odborné zručnosti sú vynikajúce a na každú položenú otázku má okamžitú odpoveď.”

(Chambers Global, 2013)


Martin Kluch má „rozsiahle skúsenosti, vedomosti a pre klientov je odhodlaný vždy urobiť maximum. Počas rokovaní je neoblomný, ale napriek tomu prakticky orientovaný.“

(Chambers Global, 2013)


Roman Hamala patrí medzi odporúčaných advokátov pre jeho „vynikajúce komunikačné schopnosti, prístup orientovaný na efektívne riešenie problémov a absolútnu spoľahlivosť pokiaľ ide o dodržiavanie termínov“. Klienti ho označujú za “priamočiareho a otvoreného právnika s obchodným duchom.”

(Chambers Global, 2012)


Martina Klucha klienti oceňujú jeho strategické myslenie a hovoria o ňom, že „sa vždy môžete spoľahnúť na jeho názor, keďže je kreatívny a dokáže predvídať budúce problémy.“

(Chambers Global, 2012)


“Peter Víglaský má viac ako desaťročnú prax v tejto oblasti a má veľkú zásluhu na tom, že má kancelária dobré meno v oblasti bankovníctva a financií. Má rozsiahle vedomosti o nehnuteľnostiach a financovaní projektov na kapitálových trhoch, M&A a súkromnom kapitáli.“

(Chambers Global, 2012)


„Advokáti sú fantastickí a vždy spoľahliví. Páči sa mi ich schopnosť predvídať problémy. Odvádzajú veľmi kvalitnú prácu a pracujú veľmi rýchlo. Sú taktiež veľmi dobrí pri obhajovaní záujmov klientov počas rokovaní.“

(Chambers Europe, 2012)


„Tím je známy svojou dôslednosťou a tým, že venuje pozornosť každému detailu, dôsledne dbá na vysokú úroveň služieb a mnohí právnici majú dostatok skúsenosti so zastupovaním pri medzinárodných transakciách vďaka predchádzajúcemu pôsobeniu vo White & Case. Uznávaná kancelária vo finančných oblastiach, poskytujúca poradenstvo tak dlžníkom, ako aj veriteľom o záležitostiach reštrukturalizácie, ako aj pomoc až po súdne a rozhodcovské konanie. Kancelária spolupracuje prevažne so zahraničnými a nadnárodnými klientmi, ale úzko spolupracuje aj s niektorými stredne veľkými a veľkými lokálnymi aktérmi.“

(Chambers Europe, 2012)


Hamala Kluch Víglaský je lokálna rýchlo sa rozvíjajúca kancelária.“

(IFLR 1000, 2012)