O nás

Advokátska kancelária HAMALA KLUCH VÍGLASKÝ s.r.o. je nezávislá slovenská advokátska kancelária poskytujúca komplexné služby, ktorá bola v roku 2006 založená Romanom Hamalom, Martinom Kluchom a Petrom Víglaským, ktorí pred jej založením spoločne pracovali pre prestížnu medzinárodnú advokátsku kanceláriu.

Poskytujeme právne služby a poradenstvo domácim, ako aj zahraničným klientom vo všetkých dôležitých oblastiach moderného obchodného práva ako v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí. Pri poskytovaní komplexného a koordinovaného poradenstva prispôsobeného potrebám klientov využívame miestne i medzinárodné skúsenosti. Na efektívne a úspešné realizovanie transakcií využívame podnikateľsky orientovaný a proaktívny prístup a nepretržite vynakladáme maximálne úsilie k dosiahnutiu najlepšieho pomeru medzi kvalitou a vynaloženými prostriedkami.

Naši advokáti sú pravidelne oceňovaní medzinárodnými i lokálnymi ratingovými organizáciami (ako napríklad Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000) ako špičkoví slovenskí právnici odporúčaní vo všetkých hlavných oblastiach práva vrátane práva obchodných spoločností, M&A, bankovníctva a financií, stavebného práva a práva nehnuteľností a projektov „na zelenej lúke“ (podrobnejšie informácie o oceneniach nájdete tu).