Martin Hricko

Právnik


Martin začal pracovať v advokátskej kancelárii Hamala Kluch Víglaský v roku 2016. Pred nastúpením do advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský pracoval takmer 7 rokov ako právnik v advokátskej kancelárii Peterka & Partners, ktorá pôsobí v strednej a východnej Európe, kde sa špecializoval väčšinou na rôzne oblasti práva nehnuteľností a obchodného práva. Počas magisterského štúdia na Univerzite Komenského získal praktické skúsenosti ako koncipient v advokátskej kancelárii Ružička Csekes v spolupráci s členmi CMS.

Martin získal významné skúsenosti a špecializuje sa na oblasť fúzií a akvizícií, nehnuteľností, práva obchodných spoločností a greenfield  projektov. Aktívne sa podieľa na akvizíciách a realitných obchodoch vo všetkých ich fázach, vrátane hĺbkových právnych previerok, komplexných zmluvných rokovaniach a closingoch. Martin tiež klientom poskytuje právne služby v oblasti duševného vlastníctva, konkurzu a reštrukturalizácie, ako aj v oblasti každodenného servisu pre klientov.


Prehľad skúseností

Medzi nedávne transakcie a projekty patrí:

  • Poradenstvo lokálnej logistickej a zasielateľskej spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS v súvislosti s joint-venture kúpou akcií spoločnosti TATRAVAGÓNKA, európskeho lídra v oblasti výroby vagónov;
  • Poskytovanie právnych služieb lokálnej obchodnej skupine v oblasti ich kompletnej korporátnej reštrukturalizácie, zahŕňajúcej množstvo prevodov obchodných podielov a niekoľko zlúčení;
  • Poradenstvo lokálnej logistickej a zasielateľskej spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS v súvislosti s joint-venture kúpou akcií spoločnosti ŽOS Vrútky, lokálneho lídra v oblasti výroby koľajových vozidiel;
  • Poradenstvo českej developerskej spoločnosti Wood & Company pri kúpe administratívnej budovy v Bratislave;
  • Poradenstvo spoločnosti SANAGRO, slovenskej spoločnosti špecializujúcej sa na poľnohospodársku produkciu, v oblasti akvizície poľnohospodárskej spoločnosti;
  • Poradenské služby skupine belgicko-holandských investorov v súvislosti s kúpou pôdy a komplexnej prípravy poľnohospodárskeho projektu;
  • Právna pomoc na dennej báze spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA vo všetkých oblastiach jej podnikateľských aktivít, vrátane obchodných rokovaní a korporátnej právnej agendy;
  • Poskytovanie komplexnej právnej pomoci na dennej báze známemu francúzskemu výrobcovi a predajcovi športových a voľnočasových produktov, vrátane viacerých realitných projektov, obchodných rokovaní a riešenia rôznych právnych aspektov súvisiacich s otvorením maloobchodného reťazca na Slovensku;
  • Poskytovanie komplexných právnych služieb na dennej báze známemu francúzskemu výrobcovi mliečnych produktov a jeho slovenskej dcérskej spoločnosti vo všetkých oblastiach ich podnikateľskej činnosti, vrátane obchodných rokovaní, rôznych realitných projektov, oblasti duševného vlastníctva, ako aj všeobecnej korporátnej právnej agendy.

Publikačná činnosť

Acquiring Agricultural Land in Slovakia (Nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku) (TerraLex – 2015)

Is photovoltaic energy production walking on sunshine? (Slovak Spectator – 2011)