Kariera

Ak máte záujem o zamestnanie v advokátskej kancelárii Hamala Kluch Víglaský s.r.o., môžete sa obrátiť na partnera zodpovedného za nábor:

Martin Kluch
partner zodpovedný za nábor pracovníkov

Tel.: +421 2 5441 0160
mkluch@hkv.sk