Oblasti práva

Riešenie sporov


Naša kancelária pomáha klientom pri súdnych sporoch, pred rozhodcovskými konaniami a počas rozhodcovských konaní v súvislosti so zložitými prípadmi, ktoré sa týkajú podnikateľských činností alebo záležitostí našich klientov.

Tím, ktorý sa zaoberá riešením sporov, pokrýva všetky štádia od samého začiatku konania, kedy analyzujeme skutkovú podstatu prípadu a základné právne záležitosti, až po plánovanie taktiky počas konania, ako aj zastupovanie klienta pred rozhodcovským tribunálom alebo súdom.

Naše služby obvykle zahŕňajú nasledujúce oblasti:

  • súdne spory týkajúce obchodných transakcií
  • spory medzi akcionármi
  • vedenie súdnych sporov
  • súdne spory týkajúce sa bankovníctva a financií
  • súdne spory týkajúce sa nehnuteľností a majetku
  • pracovné spory
  • súdne spory týkajúce sa reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti
  • medzinárodné rozhodcovské konania a ďalšie formy alternatívneho riešenia sporov

Realizované transakcie a projekty:

Poskytovanie poradenstva spoločnosti TRICORP Development v spore s hlavným dodávateľom jedného z najväčších rezidenčných projektov na Slovensku

Poskytovanie poradenstva Fondu národného majetku pri mimosúdnom urovnaní jedného sporu

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pri mimosúdnom urovnávaní rozličných sporov

viac…