Oblasti práva

Reštrukturalizácia a insolvencia


Reštrukturalizácia a platobná neschopnosť sú každodennou súčasťou podnikania. Naši právni experti zo všetkých oblastí sa spojili a poskytujú poradenstvo dlžníkom, veriteľom a ostatným zúčastneným stranám podieľajúcim sa na reštrukturalizácii. Medzi naše činnosti patrí aj pomoc so súdnymi a arbitrážnymi konaniami v prípade platobnej neschopnosti spojená s poskytovaním poradenstva vlastníkom, vedeniu a predstavenstvám spoločností, ktoré majú nedostatok kapitálu a mohli by mať problémy s platobnou schopnosťou. Naši tím právnikov, ktorí sa špecializujú na platobnú neschopnosť, poskytujú aj poradenstvo týkajúce sa práv veriteľov v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie s ohľadom na právne predpisy upravujúce zneužitie právomoci a zodpovednosť vedenia spoločnosti.

Ďalšou súčasťou našich služieb v oblasti reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti je reštrukturalizácia a reorganizácia spoločností a skupín, ktoré potrebujú optimalizovať svoju podnikateľskú činnosť a prevádzky a nájsť lepšiu organizačnú štruktúru dokonca aj v prípadoch, keď im bezprostredne nehrozí platobná neschopnosť. Naši právnici majú rozsiahle know-how z oblasti štruktúry podnikov a daňovej problematiky rozličných podnikov.

Naše služby obvykle zahŕňajú nasledujúce oblasti:

  • cezhraničné reštrukturalizácie dlhov
  • nadnárodná platobná neschopnosť a nadnárodná reštrukturalizácia dlhov
  • stratégie pre investorov, ktorí majú problémy získať kontrolu nad problémovými spoločnosťami
  • predpripravené a vopred dohodnuté plány na reorganizáciu
  • problémové fúzie a akvizície vrátane získavania majetku v rámci oficiálneho konkurzného konania
  • súdne spory týkajúce sa reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti
  • reštrukturalizácia a optimalizácia podnikov

 Realizované transakcie a projekty:

Komplexná reštrukturalizácia činností vykonávaných divíziou na zvyšovanie energetickej účinnosti budov spoločnosti Johnson Controls v regióne strednej a východnej Európy, okrem iného vrátane nadobudnutia akcií a obchodných podielov, predaja podniku a dvoch zlúčení.

Reštrukturalizácia činnosti slovenskej developerskej spoločnosti Invest Rent, a.s. vo forme rozdelenia na tri nástupnícke subjekty vrátane prevodu nehnuteľností

Reštrukturalizácia činnosti a financií skupiny CRESCO, slovenskej developerskej spoločnosti v súvislosti s rozdelením pozemkov/projektov a reštrukturalizáciou financovania v súvislosti s prvou etapou výstavby projektu South City v Bratislave

Právne služby poskytnuté konateľovi spoločnosti Medina Tours, s.r.o. (jednej z najväčších slovenských cestovných kancelárií) v súvislosti s riadeným konkurzom, ktoré inicioval dlžník

viac…