Oblasti práva

Právo obchodných spoločností, M&A


Vďaka zmyslu pre detail, kreativite, zmyslu pre podnikanie a profesionalite patria naši právnici k jedným z najschopnejších lokálnych právnych tímov v oblasti obchodných spoločností, fúzií a akvizícií. Naši právnici sú za mnohými zložitými, jedinečnými, domácimi ako aj cezhraničnými vysoko citlivými obchodnými transakciami, a preto ich vyhľadávajú domáci i zahraniční klienti.

Služby v oblasti práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií patria medzi základné služby našej advokátskej kancelárie. Našim klientom pomáhame so všetkými záležitosťami, od výberu typu obchodnej spoločnosti a jej založenia, až po zložité domáce a zahraničné transakcie. Naše skúsenosti v tejto oblasti nám umožnili, že sa naša kancelária stala známou prakticky vo  všetkých významných sektoroch podnikania, ako je doprava, bankové a finančné služby, energetika, chemický priemysel, nehnuteľnosti a stavebníctvo, supermarkety, automobilový priemysel, hotely, reštaurácie, potravinársky priemysel a výroba nápojov, spotrebné výrobky, výroba lietadiel a obranný priemysel.

V oblasti práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícii sa zameriavame na:

 • akvizície, fúzie, odčleňovanie sa a preberanie spoločností, vytváranie spoločných podnikov a ďalšie formy transakcií v oblasti fúzií a akvizícií,
 • reštrukturalizáciu spoločností
 • privatizácie, transakcie verejného sektora a transakcie so štátom vlastnenými podnikmi
 • spoločnosti rozbiehajúce svoju činnosť a nápady na inovatívne spôsoby podnikania zakladanie nových spoločností
 • kreatívne štrukturovanie transakcií
 • daňové poradenstvo a daňovú optimalizáciu transakcií
 • komplexné hĺbkové previerky
 • protimonopolné pravidlá a ochranu hospodárskej súťaže
 • zahraničné investície a zahraničný obchod
 • súkromný a rizikový kapitál
 • správu spoločností a dodržiavanie predpisov
 • služby súvisiace každodennou agendou podnikov
 • stratégie investovania a ukončenia angažovanosti v investíciách
 • zmluvné právo
 • súkromných klientov a správu majetku
 • neziskové záležitosti a veci
 • verejné obstarávanie
 • záležitosti týkajúce sa internetu a informačných technológií

Realizované transakcie a projekty:

Akvizícia spoločnosti Cargo Wagon, a.s., spolu s veľkým vozovým parkom železničných koľajových vozidiel od štátnej spoločnosti ZSSK Cargo skupinou VTG GROUP

Komplexné obchodnoprávne poradenstvo a poradenstvo v oblasti M&A pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., vrátane každodenných podnikových a akcionárskych záležitostí a riešenia sporov

Komplexné právne služby v súvislosti s plánovaným ukončením činností Fondu národného majetku Slovenskej republiky a predajom jeho aktív a pasív

Všeobecné služby súvisiace s právom obchodných spoločností, M&A a ďalšie súvisiace právne služby poskytované spoločnosti Johnson Controls na Slovensku vo všetkých oblastiach jej podnikania

Rozličné každodenné korporátne a obchodné záležitosti, vrátane pracovnoprávnych záležitostí Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá je významným dodávateľom vody v Bratislave, vrátane jej dcérskych spoločností Infra Services a.s. a BIONERGY a.s.

viac…