Oblasti práva

Nehnuteľnosti a stavebníctvo


Máme rozsiahle skúsenosti so všetkými realitnými činnosťami, počínajúc nadobúdaním nehnuteľností, plánovaním výstavby, výstavbou, financovaním, prenájmom a predajom pozemkov na rozličné využitie, administratívnych budov, obchodných parkov, maloobchodov, nákupných centier, hotelov a zariadení na trávenie voľného času, priemyselných priestorov, transakcií na financovanie nehnuteľností, spoločných podnikov, outsourcingu, realitných investičných fondov a ďalších inovačných foriem spoluvlastníctva alebo daní z nehnuteľností a ďalších schém na financovanie nehnuteľností.

Našim klientom pomáhame pri realizácií zložitých transakcií, ktoré si vyžadujú dôkladne poznanie trhu, talent a odhodlanie. Naši právnici sa podieľali na niekoľkých z najväčších transakcií s nehnuteľnosťami na Slovensku.

Náš tím právnikov, ktorí sa špecializujú na nehnuteľností a výstavbu, bežne poskytuje poradenstvo v týchto záležitostiach:

 • hĺbkové previerky nehnuteľností
 • nadobúdanie pozemkov a budov a príprava podkladov k vydaniu územného rozhodnutia
 • transakcie súvisiace s prevodom nehnuteľností spoločností (fúzie a akvizície, spoločné podniky, realitné fondy)
 • zaťažovanie nehnuteľností vecnými bremenami, záložnými právami a ďalšími právami tretích osôb
 • prenájom obchodov, kancelárií, bytov a priemyselných podnikov
 • financovanie nehnuteľností
 • predaj resp. spätný prenájom a ďalšie formy mimobilančného financovania
 • územné plánovanie a plánovanie výstavby
 • rokovania s príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy
 • riešenie sporov vrátane mediácie a znaleckých posudkov
 • služby súvisiace so správou majetku a zariadení
 • zmluvy o využívaní inžinierskych sietí

Realizované transakcie a projekty:

Poradenské služby poskytované zahraničnému investorovi v súvislosti s Koncesnou zmluvou k projektu rýchlostnej cesty R1 (slovenský PPP projekt)

Zastupovanie spoločnosti Johnson Controls v rámci projektu reštrukturalizácie prenájmu, ktorý spočíval v ukončení niekoľkých nájomných zmlúv na prenájom rozličných budov v Bratislave a rokovaniach o úplne novej nájomnej zmluve na prenájom novej budovy ústredia spoločnosti postavenej podľa požiadaviek spoločnosti v prominentnej časti Bratislavy (na ľavom brehu Dunaja)

Nadobudnutie pozemkov v Bratislave skupinu GTC a výstavba veľkého obytného komplexu „Vihohradis

Zastupovanie spoločnosti AVESTUS Real Estate v súvislosti s projektom „III VEŽE“ v hodnote 115.000.000 EUR spočívajúcom vo výstavbe viac ako 650 bytov a nebytových priestorov v širšom centre Bratislavy v rámci spoločného podnikania s poprednou miestnou developerskou spoločnosťou Cresco Group, a.s.

viac…