Klienti a transakcie

Riešenie sporov


Poskytovanie poradenstva spoločnosti TRICORP Development v spore s hlavným dodávateľom jedného z najväčších rezidenčných projektov na Slovensku

Poskytovanie poradenstva Fondu národného majetku pri mimosúdnom urovnaní jedného sporu

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pri mimosúdnom urovnávaní rozličných sporov

Poskytovanie poradenstva spoločnosti TRICORP Development v spore s hlavným dodávateľom jedného z najväčších rezidenčných projektov na Slovensku

Poskytovanie poradenstva Fondu národného majetku pri mimosúdnom urovnaní jedného sporu

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pri mimosúdnom urovnávaní rozličných sporov