Klienti a transakcie

Reštrukturalizácia a insolvencia


Komplexná reštrukturalizácia činností vykonávaných divíziou na zvyšovanie energetickej účinnosti budov spoločnosti Johnson Controls v regióne strednej a východnej Európy, okrem iného vrátane nadobudnutia akcií a obchodných podielov, predaja podniku a dvoch zlúčení.

Reštrukturalizácia činnosti slovenskej developerskej spoločnosti Invest Rent, a.s. vo forme rozdelenia na tri nástupnícke subjekty vrátane prevodu nehnuteľností

Reštrukturalizácia činnosti a financií skupiny CRESCO, slovenskej developerskej spoločnosti v súvislosti s rozdelením pozemkov/projektov a reštrukturalizáciou financovania v súvislosti s prvou etapou výstavby projektu „South City“ v Bratislave

Právne služby poskytnuté konateľovi spoločnosti Medina Tours, s.r.o. (jednej z najväčších slovenských cestovných kancelárií) v súvislosti s riadeným konkurzom, ktoré inicioval dlžník

Reštrukturalizácia činnosti a financií spoločnosti Euro MAX Slovakia, popredného slovenského developera, ktorý sa špecializuje na obchodné-nákupné centrá v regióne

Reštrukturalizácia činnosti prevádzok a poradenstvo v súvislosti s jednotlivými transakciami amerického fondu investujúceho do zahraničného súkromného kapitálu

Reštrukturalizácia nemocníc a sektoru zdravotníctva Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR

Zastupovanie Tatra banky, a.s. ako aranžéra syndikovaného úveru konajúceho v mene skupiny bánk v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania, ktoré sa začalo proti spoločnosti Nylstar Slovakia, a.s., jednej z najväčších slovenských výrobcov polyamidových vlákien.

Reštrukturalizácia portfólia investícií do nehnuteľností vrátane právnych a daňových záležitostí amerických a luxemburských investorov spravovaných skupinou BIFROST INVESTMENT