Klienti a transakcie

Právo obchodných spoločností, M&A


Akvizícia spoločnosti Cargo Wagon, a.s. spolu s veľkým vozovým parkom železničných koľajových vozidiel od štátnej spoločnosti ZSSK Cargo skupinou VTG GROUP

Komplexné obchodné poradenstvo a poradenstvo týkajúce sa M&A pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., vrátane každodenných podnikových a akcionárskych záležitostí a riešenia sporov

Komplexné právne služby v súvislosti s plánovaným ukončením činností Fondu národného majetku Slovenskej republiky a predajom jeho aktív a pasív

Všeobecné služby súvisiace s právom obchodných spoločností, M&A a ďalšie súvisiace právne služby poskytované spoločnosti Johnson Controls na Slovensku vo všetkých oblastiach jej podnikania

Rozličné každodenné korporátne a obchodné záležitosti, vrátane pracovnoprávnych záležitostí Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá je významným dodávateľom vody v Bratislave, vrátane jej dcérskych spoločností Infra Services a.s. a BIONERGY a.s.

Výlučné právne poradenstvo významnej švédskej módnej značke LINDEX na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Poľsku vo všetkých oblastiach jej podnikania

Výlučné a komplexné právne poradenstvo v oblastiach podnikového práva, M&A, bankovníctva a financií a pracovného práva poskytované jednej z vedúcich spoločností v oblasti medzinárodného zasielateľstva a logistiky v strednej a východnej Európe

Rozličné korporátne, protimonopolné a komerčné záležitosti jednej z najväčších skupín v oblasti private equity na Slovensku

Akvizícia slovenského výrobcu optických meracích zariadení Optocon technologies, s.r.o. spoločnosťou FOSS Norway

Predaj obchodných činností Renault a Toyota na Slovensku spoločnosti Johnson Controls dvom tureckým investorom

Rozličné každodenné korporátne a obchodné záležitosti vrátane riešenia sporov dánskej poľnohospodárskej investičnej spoločnosti First Farms na Slovensku, ktorá je producentom potravín a chovateľom hospodárskych zvierat, kótovanej na burze NASDAQ OMX v Kodani

Akvizícia hotela CARLTON v Bratislave spoločným podnikom spoločností Patron Capital a Truttheim Invest

Predaj divízie pre distribúciu minerálnych vôd JANA v Českej republike a na Slovensku spoločnosťou MCCARTER zahraničnému kupujúcemu

Investície spoločnosti Fond Fondov, s.r.o. (založenej Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku) do niekoľkých slovenských spoločností a jej vystúpenie z týchto spoločností