Klienti a transakcie

Pracovné právo


Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach všetkým slovenským subjektov spoločnosti JOHNSON CONTROLS, najmä v súvislosti s pracovnými zmluvami, schémami poskytovania zamestnaneckých výhod, rozväzovaním pracovného pomeru, odborovými zväzmi, bezpečnosťou práce, chorobami z povolania, atď.

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach spoločnosti TRIM LEADER, a.s.

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a jej dcérskym spoločnostiam BIONERGY, a.s. a Infra Services, a.s.

Každodenné právne poradenstvo v pracovno-právnych veciach významnej švédskej módnej značke LINDEX vo všetkých oblastiach pracovného práva, najmä v súvislosti s pracovnými zmluvami, schémami poskytovania zamestnaneckých výhod a rozväzovaním pracovného pomeru v subjektoch spoločnosti LINDEX v Slovenskej republike a Českej republike

Rozličné každodenné pracovnoprávne záležitosti týkajúcich sa amerických a luxemburských investorov spravovaných skupinou BIFROST INVESTMENT