Klienti a transakcie

Nehnuteľnosti a stavebníctvo


Poradenské služby poskytované zahraničnému investorovi v súvislosti s Koncesnou zmluvou k projektu rýchlostnej cesty R1 (slovenský PPP projekt)

Zastupovanie spoločnosti Johnson Controls v rámci projektu reštrukturalizácie prenájmu, ktorý spočíval v ukončení niekoľkých nájomných zmlúv na prenájom rozličných budov v Bratislave a rokovaniach o úplne novej nájomnej zmluve na prenájom novej budovy ústredia spoločnosti postavenej podľa požiadaviek spoločnosti v prominentnej časti Bratislavy (na ľavom brehu Dunaja)

Nadobudnutie pozemkov v Bratislave skupinu GTC a výstavba veľkého obytného komplexu „Vihohradis

Zastupovanie spoločnosti AVESTUS Real Estate v súvislosti s jej projektom „III VEŽE“ v hodnote 115.000.000 EUR spočívajúcom vo výstavbe viac ako 650 bytov a nebytových priestorov v širšom centre Bratislavy v rámci spoločného podnikania s poprednou miestnou developerskou spoločnosťou Cresco Group, a.s.

Zastupovanie spoločnosti Quinlan Private a Cresco a.s. v súvislosti s výstavbou projektu s názvom “South City” za niekoľko sto miliónov eur spočívajúcom vo výstavbe novej obytnej zóny v Bratislave – Petržalke na pozemkoch s celkovou rozlohou viac ako 820 000 m2.

Zastupovanie spoločnosti FirstFarms, dánskej poľnohospodárskej investičnej spoločnosti, producenta potravín a chovateľa hospodárskych zvierat, kótovanej na burze NASDAQ OMX v Kodani, pri rozličných projektoch týkajúcich sa nehnuteľností a poľnohospodárskych projektoch na Slovensku

Zastupovanie skupiny súkromnej investičnej spoločnosti pri akvizícii približne 500.000 m2 pozemkov v blízkosti Bratislavy na rozvoj budúcich projektov

Zriadenie dvoch investičných fondov v Holandsku určených na investovanie do nehnuteľností v celom regióne strednej a východnej Európy vrátane všetkých súvisiacich daňových a právnych otázok spojených so založením a štrukturovaním fondu pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.

Zastupovanie realitných fondov Czech and Slovak Property Fund a CEE Property Development Portfolio v súvislosti s ich investíciami do nehnuteľností v Slovenskej republike vrátane akvizícii rozličných nehnuteľností

Nadobudnutie a prevádzka štyroch obchodno-zábavných centier MAX v Trnave, Trenčíne, Poprade a Nitre spoločnosťou General Electric Real Estate

Nadobudnutie pozemkov v Bratislave a v Trnave skupinou Jordan Eshel Group a výstavba veľkého obytného komplexu

Nadobudnutie pozemkov v Bratislave spoločnosťou CEE PROPERTY DEVELOPMENT PORTFOLIO a výstavba obytných a kancelárskych priestorov

Nadobudnutie kancelárskej budovy v Bratislave spoločnosťou REICO, najväčším českým investičným fondom

Reštrukturalizácia portfólia realitných investícií amerických a luxemburských investorov spravovaných skupinou BIFROST INVESTMENT

Predaj komplexu priemyselných parkov v okolí Bratislavy významnou slovenskou developerskou spoločnosťou