Klienti a transakcie

Energetika, infraštruktúra a doprava


Akvizícia spoločnosti Cargo Wagon, a.s. spolu s veľkým vozovým parkom železničných koľajových vozidiel od štátnej spoločnosti ZSSK Cargo skupinou VTG GROUP

Zastupovanie spoločnosti  Slovenské elektrárne, a.s. v súvislosti s výrobou a predajom elektrickej energie, ako aj s výstavbou jadrovej elektrárne v Mochovciach a postupným vyradením jadrovej elektrárne z prevádzky

Zastupovanie spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. v súvislosti s komplexnou reštrukturalizáciou a následným predajom distribučnej siete elektrickej energie vrátane prípravy celej transakčnej dokumentácie a príslušnej hĺbkovej previerky a analýzy

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v súvislosti s každodennými korporátnymi a regulačnými záležitosťami

Poskytovanie poradenstva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v súvislosti s každodennou činnosťou a regulačnými záležitosťami vrátane hĺbkovej analýzy neoprávneného používania vody a príslušnej náhrady škody klientovi

Poskytovanie poradenstva spoločnosti BIONERGY, a.s. v súvislosti s udelením licencie na obchodovanie s energiou, ako aj ďalšou každodennou agendou súvisiacou s regulačnými záležitosťami

Nadobudnutie, vývoj, dodávka, prevádzka a odpredaj slnečných elektrární s výkonom 50 MW rozličnými lokálnymi a zahraničnými strategickými investormi

Vytvorenie strategického spoločného podniku prekládkovej stanice  miestnou logistickou spoločnosťou a železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. na účely výstavby prekládkovej stanice na prekládku železničných vagónov využívajúcej najnovšiu a najmodernejšiu techniku na manipuláciu a rozmrazovanie vagónov v regióne Čiernej nad Tisou, kde sa nachádza najväčší dopravný uzol železničnej prepravy

Poskytovanie poradenstva skupine Connex pri akvizícii spoločnosti SAD Nitra, a.s., jedného z najväčších dopravcov v Slovenskej republike