Klienti a transakcie

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy


Syndikované financovanie projektu vo výške 1.000.000.000 EUR (min. suma)

poskytnuté EBRD a ďalšími bankami na financovanie projektu rýchlostnej cesty R1 (slovenský PPP projekt)

Syndikované financovanie akvizície vo výške 196.000.000 EUR

sprostredkované bankami ING Bank N.V., HSBC Bank plc a Slovenská sporiteľňa, a.s. na financovanie kúpy veľkého počtu koľajových vozidiel významnou švajčiarskou železničnou spoločnosťou

Syndikované refinancovanie dlhu vo výške 185.000.000 EUR

sprostredkované bankami UniCredit Bank Austria AG a Dexia banka Slovensko a.s. na refinancovanie existujúceho finančného zadlženia významného slovenského výrobcu elektrickej energie a tepla

Bilaterálne revolvingové financovanie vo výške 165.000.000 EUR

poskytnuté bankou Tatra banka, a.s. na financovanie prevádzkového kapitálu významného slovenského výrobcu elektrickej energie

Bilaterálne korporátne financovanie vo výške 160.000.000 EUR

poskytnuté bankou BANK OF AMERICA na financovanie prevádzkového kapitálu významného slovenského výrobcu elektrickej energie

Syndikované financovanie vo výške 133.000.000 EUR

sprostredkované bankami ABN AMRO Bank N.V., Česká spořitelna, a.s., a Komerční banka, a.s. na refinancovanie existujúceho finančného zadlženia skupiny významných českých a slovenských výrobcov drôtov

Syndikované refinancovanie nehnuteľnosti vo výške 130.000.000 EUR

sprostredkované bankou UniCredit Bank, a.s. na refinancovanie akvizície a financovanie rozšírenia významného hotela v Bratislave

Syndikované financovanie akvizície vo výške 111.809.000 EUR

sprostredkované bankou Erste Group Bank AG na refinancovanie existujúceho finančného zadlženia skupiny významných slovenských a maďarských spracovateľov mäsa

Refinancovanie nehnuteľnosti vo výške 95.000.000 EUR

poskytnuté Slovenskou sporiteľňou, a.s. na refinancovanie existujúceho dlhu na financovanie nehnuteľnosti a na financovanie prevádzkového kapitálu významného slovenského developera

Korporátne financovanie vo výške 84.000.000 EUR

poskytnuté Všeobecnou úverovou bankou, a.s., Slovenskou sporiteľňou, a.s., Tatra bankou, a.s. a bankou HSBC Bank plc na financovanie firemných potrieb významného slovenského a českého výrobcu ocele

Kapitálové trhy

Verejná ponuka vo výške 30.000.000 EUR skupiny JORDAN ESHEL GROUP z Izraela, kótovanej na burze v Tel Avive

Príprava, rokovania a podpis zmlúv ISDA Master Agreements a GMRA Agreements za spoločnosť ABN AMRO BANK

Príprava, rokovania a podpis zmlúv ISDA Master Agreements a GMRA Agreements za spoločnosť VOLKSBANK

Príprava, rokovania a podpis zmlúv ISDA Master Agreements a úrokového swapu pre spoločnosť CARGO WAGON, najväčšieho slovenského vlastníka železničných vozňov

Rozličné analýzy týkajúce sa ponúkania štátnych cenných papierov a obchodovania s derivátmi v Slovenskej republike pre banku WEST LB