header-slider-01

Komplexné právne poradenstvo

viac info
header-slider-01

Právo obchodných spoločností a M&A

viac info
header-slider-01

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy

viac info
header-slider-01

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

viac info
header-slider-01

Energetika, infraštruktúra a doprava

viac info

Ocenenia


 • (IFLR 1000 2019, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2019 získalo HKV ocenenie v kategóriách Bankovníctvo a financie, Projektový development a M&A.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  V súťaži Právnická firma roka 2018 získalo HKV ocenenie Víťaz kategórie Fúzie a akvizície.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  HKV sa stala "veľmi odporúčanou" a "odporúčanou" advokátskou kanceláriou pre oblasti Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a financie, Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

 • (Právnická firma roka 2017, Slovensko)

  HKV v rámci súťaže Právnická firma roka 2017 získalo ocenenie „veľmi odporúčaná“ právnická firma v siedmich kategóriách, a to v kategóriách právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, pracovné právo a verejné obstarávanie.

 • (Legal 500 2017, Slovensko)

  V rankingu Legal 500 pre rok 2017 sa HKV umiestnilo v piatich hodnotených kategóriách: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energia a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Disponujú výbornými znalosťami zo všetkých oblastí, reagujú pohotovo a včas a odviedli veľmi dobrú prácu,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval na projekte z oblasti financií.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Prístup, s akým sme sa stretli, bol proaktívny, praktický a zameraný na záujem klienta,” hovorí klient z oblasti energetického priemyslu.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2017 získalo HKV ocenenie v kategóriách energetika a infraštruktúra a financie a právo obchodných spoločností.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Martin Kluch robí na klientov dojem svojím obchodne orientovaným prístupom. Je označovaný za „technicky veľmi dobrého, pragmatického a príjemného. Jeho odpovede boli vždy jasné. Poskytuje podnikateľsky orientované poradenstvo”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Romana Hamalu, známeho ako profesionála, ktorý „vie obchod uskutočniť“, oceňujú klienti týmito slovami: „Dokáže predvídať budúce problémy a vyhýbať sa im alebo na ne pohotovo ponúknuť riešenia.”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Peter Víglaský je klientmi uznávaný a vyzdvihovaný pre jeho „excelentný prehľad o medzinárodnom prostredí“.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  HKV sa v hodnotení Chambers Europe 2017 umiestnilo v kategóriách bankovníctvo a financie; právo obchodných spoločností/ M&A; pracovné právo; energetika; nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/ konkurz.


NovinkyFunkčnosť Ústavného súdu v obmedzenom režime


Ústavný súd Slovenskej republiky prijal na neverejnom zasadnutí 13. februára 2019 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý upravuje spôsob fungovania Ústavného súdu  pri obmedzenom počte jeho sudcov.

viac

Dňa 14. februára 2019 Národná rada Slovenskej republiky ani na druhý pokus nezvolila kandidátov na post ústavných sudcov, ktorých by predložila prezidentovi na posúdenie a  vymenovanie do funkcie. Na tento vývoj situácie sa pokúsil pripraviť Ústavný súd aspoň čiastočne prijatím Dodatku č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý upravuje fungovanie Ústavného súdu po 16. februári 2019, kedy sa skončilo funkčné obdobie deviatim z trinástich ústavných sudcov.

Ústavný súd evidoval ku dňu skončenia funkčného obdobia daných deviatich sudcov 685 nevybavených podaní (sťažností a návrhov), z toho 257 vecí je pridelených sudcom, ktorí pokračujú vo výkone funkcie. Zároveň je z celkového počtu nevybavených podaní 23 podaní, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu.

V období od 17. februára 2019 do vymenovania nových sudcov bude môcť Ústavný súd rozhodovať iba v senátnych záležitostiach, pričom bude mať  iba jeden senát, v zložení Jana Baricová – predsedníčka senátu, Miroslav Duriš, Jana Laššáková a Mojmír Mamojka. Až do prijatia nového rozvrhu práce sa každému zo 4 sudcov Ústavného súdu budú náhodným výberom prideľovať veci v rozsahu 1/13 celkového nápadu vecí.

Nad rámec uvedeného rozsahu bude vyššie uvedeným sudcom možné prideliť aj naliehavé veci, ktoré neznesú odklad (napr. rozhodovanie o sťažnostiach maloletých, resp. o sťažnostiach osôb vo výkone väzby). O takomto pridelení bude rozhodovať sudca Ústavného súdu, ktorý je podľa zákona oprávnený zastupovať predsedu ústavného súdu a podpredsedu ústavného súdu. Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 1. marca 2019, ak nie je prítomný predseda ani podpredseda Ústavného súdu alebo ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu ani podpredseda Ústavného súdu, neodkladné úlohy predsedu Ústavného súdu vykoná vekom najstarší zo sudcov Ústavného súdu.

Až do vymenovania ďalších minimálne troch sudcov nebude Ústavný súd vôbec schopný rozhodovať vo veciach, o ktorých musí rozhodovať jeho plénum, a to napríklad o súlade zákonov s Ústavou, o ústavnosti a zákonnosti voľby prezidenta Slovenskej republiky či o výklade ústavy alebo ústavného zákona.

Ďalšie predkladanie kandidátov na ústavných sudcov je možné do 5. marca 2019, pričom ich následné vypočúvanie ústavnoprávnym výborom sa pravdepodobne uskutoční 21. – 23. marca 2019. Samotný dátum voľby kandidátov v Národnej rade Slovenskej republiky sa podľa jej predsedu uskutoční 26. marca 2019.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte


Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice


Národná rada SR schválila novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorou sa zavedie tzv. systém e-kasa.

viac

Národná rada SR schválila dňa 4. decembra 2018 novelu zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá prináša viacero významných zmien s výrazným dopadom na podnikateľov. Vláda SR, ako predkladateľ návrhu, si od zmien sľubuje zníženie administratívnej záťaže a nákladov pre podnikateľov. Zároveň sa má zjednodušiť a zefektívniť vykonávanie dohľadu finančnej správy, čím má postupne dôjsť k eliminácii krátenia prijatých tržieb.

Systém e-kasa prepojí registračné pokladnice so systémom finančnej správy, čím bude umožnená evidencia tržieb a pokladničných blokov v reálnom čase. O každom nákupe/transakcii tak bude mať finančná správa okamžite informáciu.

V súčasnosti používané elektronické registračné pokladnice si podnikatelia budú musieť transformovať na online registračné pokladnice medzi 1. aprílom 2019 a 30. júnom 2019 (registračnou pokladnicou už bude môcť byť aj napríklad tablet alebo počítač).

Na webových stránkach finančnej správy bude vytvorená zóna podnikateľa. Pôjde o aplikáciu, v ktorej podnikateľ po prihlásení získa okrem iného prehľad o svojich registračných pokladniciach a bude si môcť vytvárať prehľady o všetkých svojich tržbách evidovaných v systéme e-kasa. V budúcnosti sa počíta aj so zriadením e-kasa zóny pre kupujúceho.

Systém e-kasa bude za bezproblémovej prevádzky v reálnom čase odosielať údaje z registračnej pokladnice do systému finančnej správy. Ak sa však znemožní komunikácia medzi registračnou pokladnicou a systémom finančnej správy, systém e-kasa umožňuje aj offline prevádzku, počas ktorej sa budú všetky údaje ukladať do registračnej pokladnice, pričom podnikateľ bude povinný všetky uložené údaje odoslať finančnej správe do 48 hodín.

Výnimku z vyššie spomenutej povinnosti budú mať registračné pokladnice používané v oblastiach bez dostupného internetového pripojenia. V takých prípadoch bude môcť podnikateľ po predložení potvrdenia od operátora internetu získať výnimku, na základe ktorej mu bude umožnené používať registračnú pokladnicu v offline režime. Podnikateľ však bude mať povinnosť minimálne raz za 30 dní pripojiť registračnú pokladnicu k internetu a odoslať finančnej správe nazhromaždené údaje z registračnej pokladnice cez systém e-kasa.

Novela nadobúda účinnosť postupne po častiach dňa 1. januára 2019, 1. apríla 2019 a nakoniec 1. októbra 2019.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte

Všetky novinky »