header-slider-01

Komplexné právne poradenstvo

viac info
header-slider-01

Právo obchodných spoločností a M&A

viac info
header-slider-01

Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy

viac info
header-slider-01

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

viac info
header-slider-01

Energetika, infraštruktúra a doprava

viac info

Ocenenia


 • (IFLR 1000 2019, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2019 získalo HKV ocenenie v kategóriách Bankovníctvo a financie, Projektový development a M&A.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  V súťaži Právnická firma roka 2018 získalo HKV ocenenie Víťaz kategórie Fúzie a akvizície.

 • (Právnická firma roka 2018, Slovensko)

  HKV sa stala "veľmi odporúčanou" a "odporúčanou" advokátskou kanceláriou pre oblasti Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a financie, Hospodárska súťaž a Reštrukturalizácia a insolvencia.

 • (Právnická firma roka 2017, Slovensko)

  HKV v rámci súťaže Právnická firma roka 2017 získalo ocenenie „veľmi odporúčaná“ právnická firma v siedmich kategóriách, a to v kategóriách právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, developerské projekty a nehnuteľnosti, fúzie a akvizície, bankovníctvo a financie, pracovné právo a verejné obstarávanie.

 • (Legal 500 2017, Slovensko)

  V rankingu Legal 500 pre rok 2017 sa HKV umiestnilo v piatich hodnotených kategóriách: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy; obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A; pracovné právo; projekty a energia a nehnuteľnosti a stavebníctvo.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Disponujú výbornými znalosťami zo všetkých oblastí, reagujú pohotovo a včas a odviedli veľmi dobrú prácu,” hovorí klient, ktorý s firmou spolupracoval na projekte z oblasti financií.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  „Prístup, s akým sme sa stretli, bol proaktívny, praktický a zameraný na záujem klienta,” hovorí klient z oblasti energetického priemyslu.

 • (IFLR 1000 2017, Slovensko)

  V hodnotení IFLR1000 pre rok 2017 získalo HKV ocenenie v kategóriách energetika a infraštruktúra a financie a právo obchodných spoločností.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Martin Kluch robí na klientov dojem svojím obchodne orientovaným prístupom. Je označovaný za „technicky veľmi dobrého, pragmatického a príjemného. Jeho odpovede boli vždy jasné. Poskytuje podnikateľsky orientované poradenstvo”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Romana Hamalu, známeho ako profesionála, ktorý „vie obchod uskutočniť“, oceňujú klienti týmito slovami: „Dokáže predvídať budúce problémy a vyhýbať sa im alebo na ne pohotovo ponúknuť riešenia.”

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  Peter Víglaský je klientmi uznávaný a vyzdvihovaný pre jeho „excelentný prehľad o medzinárodnom prostredí“.

 • (Chambers Europe 2017, Slovensko)

  HKV sa v hodnotení Chambers Europe 2017 umiestnilo v kategóriách bankovníctvo a financie; právo obchodných spoločností/ M&A; pracovné právo; energetika; nehnuteľnosti a reštrukturalizácia/ konkurz.


NovinkyAdvokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský obhájila vedúcu pozíciu v oblasti fúzií a akvizícií


Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov súťaže Právnická firma roka 2019. Cieľom súťaže bolo poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Právnickou firmou roka v kategórii Fúzie a akvizície sa stala opäť advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský. HKV tak potvrdila prvenstvo v danej kategórii z predošlého roka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 16. apríla 2019 v Bratislave.

viac

V hodnotenom roku sa lokálnej advokátskej kancelárii Hamala Kluch Víglaský podarili výnimočné transakcie a aj tento rok potvrdila, že oblasť fúzií a akvizícií je pre ňu kľúčová. Okrem toho sa dynamická slovenská právnická firma umiestnila medzi najlepšie hodnotenými kanceláriami aj pre ďalšie oblasti práva.

Úspech kancelária zaznamenala tiež v súťažných kategóriách Právo obchodných spoločností, Developerské projekty a nehnuteľnosti a Bankovníctvo a financie s ocenením Veľmi odporúčaná kancelária. „Rok 2019 pre nás rokom zmien, ktoré budú čoskoro predstavené. Vynikajúce výsledky súťaže nás veľmi tešia a dodávajú nám motiváciu, vážime si to,” komentoval Roman Hamala, zakladajúci partner HKV.

Právnici HKV sú počas profesionálnej kariéry neustále hodnotení medzinárodnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa ratingom právnických firiem ako jedni z najlepších slovenských právnikov odporúčaných takmer vo všetkých podstatných oblastiach práva vrátane bankových a finančných transakcií, výstavby a nehnuteľností, energetiky, kúpy a predajov podnikov, obchodného a korporátneho práva, kapitálového trhu a greenfield projektov.

“Za úspešné výsledky súťaže Právnická firma roka chceme poďakovať predovšetkým našim klientom, ktorí nám zverujú zodpovednosť aj za strategické riešenia, ktoré presahujú rýdzo právnickú prácu. V neposlednom rade si ceníme si aj náš spoľahlivý tím za jeho  odovzdanosť a vysokú profesionalitu,“ doplnil k získaniu ocenení Lukáš Michálik, partner HKV.

„Víťazstvo v oblasti Fúzie a akvizície odzrkadľuje, že klienti oceňujú naše skúsenosti, inovatívnosť a časovú flexibilitu,“ zhodnotil výsledky súťaže Peter Víglaský, zakladajúci partner HKV.

Záber kancelárie zhrnul aj zakladajúci partner Martin Kluch, ktorý na margo úspechu kancelárie povedal: „Našim cieľom je ponúkať klientom obchodne orientovaný prístup, efektívnu komunikáciu a individuálny prístup. Veríme, že takýmto spôsobom budeme schopní aj naďalej budovať dlhotrvajúci vzťah dôvery s každým z našim klientov.”

O firme:

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský je dynamickou nezávislou slovenskou právnickou firmou. Poskytuje právne a konzultačné služby slovenským, ako aj zahraničným klientom vo všetkých podstatných oblastiach moderného obchodného práva v Slovenskej republike a tiež v zahraničí. Právnici HKV sú známi pre odborné právne znalosti, ústretový prístup ku klientom a pre vynikajúcu znalosť slovenského obchodného prostredia. Ako odborníci na domáci trh poskytujú komplexné poradenstvo na základe medzinárodných skúseností.

Právnici HKV majú mimoriadne skúsenosti z predchádzajúcich vysokých pozícií vo vedúcich slovenských a zahraničných právnických firmách. Sú moderní a prijali obchodne orientovaný a proaktívny prístup za účelom efektívneho a úspešného riadenia transakcií. Neustále vynakladajú maximálne úsilie, aby poskytovali najlepší právny servis za primeranú odmenu.


Nové pravidlá pre verejné akciové spoločnosti


Najnovšia novelizácia Obchodného zákonníka má priniesť rozšírenie práv akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach.

viac

Národná rada Slovenskej republiky schválila v prvom čítaní návrh novely Obchodného zákonníka. Návrh predložený vládou Slovenskej republiky transponuje novelu európskej smernice o podnietení dlhodobého zapojenia akcionárov. Hoci pôvodná smernica uľahčila pôsobenie akcionárov, a to aj tých, ktorí sa pre ich vzdialenosť nemôžu zúčastňovať valných zhromaždení, novelizácia smernice a zákona majú priniesť ešte väčšie právomoci valnému zhromaždeniu.

Akcionári budú mať po novom právo získať od spoločnosti údaje o hlasovaní a sčítaní hlasov pri každom jednotlivom bode valného zhromaždenia. Akcionári, ktorí hlasovali na valnom zhromaždení elektronicky, dostanú od spoločnosti potvrdenie prijatia ich hlasu.

Ďalšou zo zmien je schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti. Podľa súčasných pravidiel sa táto kompetencia mohla presunúť z valného zhromaždenia na dozornú radu, nové pravidlá stanovujú že u akciovej spoločnosti, ktorá verejne predáva svoje akcie bude môcť tieto pravidlá schváliť výlučne valné zhromaždenie.

Tieto akciové spoločnosti budú musieť tieto pravidlá odmeňovania vypracovať na základe zákonom predpokladaných kritérií, teda musia obsahovať všetky zákonom predpokladané ustanovenia a tieto pravidlá musia byť následne zverejnené na internetovej stránke príslušnej akciovej spoločnosti. Pravidlá budú môcť mať platnosť najdlhšie 4 roky, po uplynutí ktorých bude nutné prijať nové pravidlá odmeňovania. Predstavenstvo ale bude musieť každý rok predložiť valnému zhromaždeniu správu o odmeňovaní.

Ďalšou zo zmien pre verejné akciové spoločnosti je to, že zákonom definované významné obchodné transakcie budú musieť byť obligatórne schválené valným zhromaždením. Oznámenie o takejto transakcii budú musieť spoločnosti predložiť do zbierky listín.

Predpokladaný dátum účinnosti novely je 1. jún 2019.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte

Všetky novinky »